Budowa plotki Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Stawianie plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Plot PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenie z plastyku na plot i bramę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy proponowane balaski z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements